^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Gminny Konkurs Poetycko- Plastyczno- Muzyczny „ Poezja w Polskiej Przyrodzie „pod tytułem „Wiosna”

         W dniu 13-05-2016r. tj. piątek w sali OSP w Czerminie  odbył się Gminny Konkurs Poetycko- Plastyczno- Muzyczny „ Poezja w Polskiej Przyrodzie „pod tytułem „Wiosna” ,który zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie. W konkursie udział wzięły dzieci i młodzież z całej gminy, prezentując swoje umiejętności plastyczne, poetyckie oraz muzyczne w trzech kategoriach: 1-3, 4-6  szkoły podstawowe oraz 1-3 gimnazjum. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, natomiast pozostali uczestnicy za udział otrzymali symboliczne dyplomiki oraz upominki. Uczestników Konkursu oceniała komisja w składzie:

Czytaj więcej...

Apel do mieszkańców gminy

Czermin 14.04.2016.

 

OGŁOSZENIE

 

        Urząd Gminy w Czerminie zwraca się z  apelem do mieszkańców gminy o właściwe utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy oraz wokół własnych zabudowań i posesji.

        Ponadto przestrzegamy aby nie wyrzucać śmieci po lasach czy rowach przydrożnych
a w szczególności padłej zwierzyny, gdzie w ostatnich dniach w lasku w miejscowości Breń Osuchowski znaleziono 2 szt. padłych warchlaków . Śmieci i odpadów nie należy także palić.

         Wszyscy mieszkańcy powinni czuć się odpowiedzialni za wygląd własnej gminy pod względem porządku i czystości.

Niezależnie od tego gdzie będziemy wyrzucać śmiecie, opłata  i  tak będzie taka sama.

         Sąsiad powinien pilnować sąsiada i zwracać mu uwagę gdy ten źle postępuje lub zgłosić ten problem w Urzędzie Gminy, gdyż łamanie przepisów w tym zakresie zagrożone jest karą grzywny.

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

          W dniu 1 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w Domu Strażaka w Czerminie odbyły się eliminacje gminne Gminy Czermin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Czerminie.


Czytaj więcej...

Informacja GOPS Czermin - program 500+

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie informuje, że wnioski dotyczące programu 500+ będą wydawane i przyjmowane  w terminie od dnia 01 kwietnia 2016 r. pod adresem Czermin 41 ( budynek dawnego posterunku policji).

         Informacje na temat programu znajdują się pod adresem:

 http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/

          Pozostałe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  792 383 233.
Załączniki do pobrania:

Fundusze europejskie

 

Fundusze Europejskie w Gminie Czermin 

            Aktualnie dobiega końca okres programowania obejmujący lata 2007- 2013 dlatego chcemy podzielić się z  Państwem  informacją na temat efektów realizacji  projektów w ramach działań: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP)

          Dzięki tym programom Gmina Czermin na realizację projektów inwestycyjnych pozyskała środki w wysokości 7 721 548,27 PLN

Oto zrealizowane projekty: