^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Informacja

       Urząd Gminy w Czerminie informuję, że prace geodezyjne jakie miały zostać wykonane przez firmę: GEODEZJA-PROJEKTOWANIE-USŁUGI Leszek Stępień, związane z zadaniem
p. n. „Wzmocnienie wałów w rejonie starorzeczy poprzez zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu i podłoża na całej długości wału lewego rzeki Breń w m. Gliny Małe,
Sadkowa Góra, Borowa, Łysakówek, Łysaków, Czermin”, które miały mieć miejsce
w dniach 5-9 sierpnia 2019 roku zostały odwołane.

Dobry Start - zmiany w rozporządzeniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie informuje, że w dniu 18 lipca 2019 roku zostało podpisane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”, w którym poszerzono grono uprawnionych do świadczenia o dzieci uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.

Wnioski o świadczenie można składać tylko w formie papierowej od dnia 01 sierpnia 2019 roku.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Czerminie.

Zawiadamiam, że w dniu 8 sierpnia 2019r. (czwartek) o godz. 14:00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  Rady Gminy w Czerminie.

TEMATEM posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Czermin na 2019 rok
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                        Komisji Budżetu i Finansów

                                                                                                                  Paweł Pisarczyk

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Czerminie.

Zawiadamiam, że w dniu 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Czerminie.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

                                                                   Przewodniczący Komisji Rolnictwa,

                                                                    Komunikacji i Ochrony Środowiska

                                                                            /-/ Władysław Soboń

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu  5 sierpnia 2019r.(poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Czermin odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy w Czerminie.

Tematy posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi wniesionej na działalność Wójta Gminy Czermin.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                    Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                           /-/ Dariusz Wójtowicz