^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

OSTRZEŻENIE Burze z gradem 31 lipiec -1 sierpień 2014r

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1

Obszar wojewodztwo podkarpackie

Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 31.07.2014 do godz. 04:00 dnia 01.08.2014

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm

oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Strefa opadow deszczu i burz

przemieszczać się będzie z zachodu na wschod.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

80%

Uwagi Do godz. 20:00 dnia 03:08:2014 obowiązuje Ostrzeżenie Nr 47 wydane o godz. 13:53 dnia

27.07.2014.

Dyżurny synoptyk Grzegorz Baca

Godzina i data wydania godz. 06:28 dnia 31.07.2014

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj.podkarpackie od 12:00/31.07 do

04:00/01.08.2014 deszcz 20-30 mm, lok. do 40 mm, porywy do 80 km/h

RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem 31.07 i 31.07/01.08, opady deszczu do

30 mm, lokalnie do 40 mm, porywy wiatru do 80 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

30-215 Krakow ul. Piotra Borowego 14

tel: 12-6398150, fax: 12-4251973

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.imgw.pl

Dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mielcu

 

odbiory odpadów biodegradowalnych

Gmina Czermin informuje, że odpady biodegradowalne ( zielone worki) odbierane będą w następujących terminach:

  • 05.06.2014
  • 17.07.2014
  • 28.08.2014
  • 23.10.2014

Informacja o wywozie odpadów biodegradowalnych

Urząd Gminy w Czerminie informuje, że zakończyły się terminy wywozu odpadów biodegradowalnych (zielone worki) w 2013r, w związku z powyższym odpady biodegradowalne przez okres zimowy należy  wrzucać do pojemników  na odpady zmieszane.
Nowe terminy wywozów zielonych worków  będą podane do publicznej wiadomości w okresie wiosennym.

Gospodarowanie odpadami zmiany od 1-szego lipca 2013r.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Czytaj więcej...

Bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na szkolenia

 
Wójt Gminy Czermin informuje, zainteresowanych że w wyniku zrealizowanego projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013 pn "Rozbudowa obiektów gminnego kompleksu oświatowego w Czerminie", dysponuje pomieszczeniami celem prowadzenia różnego rodzaju szkoleń i kursów dla chętnych którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje z terenu Gminy Czermin.

Pomieszczenia dla firm prowadzących szkolenia udostępniane będą bezpłatnie .
Informacji udziela ;
Małgorzata Czaja - Urząd Gminy w Czerminie
17 77 40 246

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nowe numery telefonów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie zmienił dostawcę usług telefonicznych oraz swoje numery telefonów

Nowe nr telefonów:

Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
tel. 17 250 63 45
Dział pracowników socjalnych
tel. 17 250 63 46
Kierownik GOPS
tel. 17 250 63 47