^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Życzenia Wielkanocne 2019

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.

Życzą Wójt Gminy Czermin
Przewodniczący Rady Gminy, Radni
oraz pracownicy UG Czermin

Apel Samorządów Powiatu Mieleckiego.

Szanowni Państwo

            W związku z projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach kierujemy do Państwa apel Samorządów Powiatu Mieleckiego i Miasta Tarnobrzeg reprezentujących mieszkańców w sprawie zmian w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogących spowodować obniżenie kosztów za gospodarkę odpadami dla mieszkańców .

Z poważaniem

Robert Pluta
Przewodniczący Konwentu Samorządów
Powiatu Mieleckiego

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE - Ankieta Gazyfikacja Gminy Czermin

         Wójt Gminy Czermin informuje mieszkańców miejscowości: Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Wola Otałęska, Ziempniów, Szafranów o możliwości budowy sieci gazowej w tych miejscowościach.

W wyniku prowadzonych rozmów z przedstawicielami Firmy: Polska Spółka Gazownictwa w dniu 23-01-2019 roku uzyskałem informację, że po złożeniu przez mieszkańców Gminy Czermin „Ankiety – odbiorca gr. BI” Polska Spółka Gazownictwa przeprowadzi analizę ekonomiczną zasadności realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej.

Czytaj więcej...