^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

odbiory odpadów biodegradowalnych

Gmina Czermin informuje, że odpady biodegradowalne ( zielone worki) odbierane będą w następujących terminach:

  • 05.06.2014
  • 17.07.2014
  • 28.08.2014
  • 23.10.2014

Informacja o wywozie odpadów biodegradowalnych

Urząd Gminy w Czerminie informuje, że zakończyły się terminy wywozu odpadów biodegradowalnych (zielone worki) w 2013r, w związku z powyższym odpady biodegradowalne przez okres zimowy należy  wrzucać do pojemników  na odpady zmieszane.
Nowe terminy wywozów zielonych worków  będą podane do publicznej wiadomości w okresie wiosennym.

Gospodarowanie odpadami zmiany od 1-szego lipca 2013r.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Czytaj więcej...

Bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na szkolenia

 
Wójt Gminy Czermin informuje, zainteresowanych że w wyniku zrealizowanego projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013 pn "Rozbudowa obiektów gminnego kompleksu oświatowego w Czerminie", dysponuje pomieszczeniami celem prowadzenia różnego rodzaju szkoleń i kursów dla chętnych którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje z terenu Gminy Czermin.

Pomieszczenia dla firm prowadzących szkolenia udostępniane będą bezpłatnie .
Informacji udziela ;
Małgorzata Czaja - Urząd Gminy w Czerminie
17 77 40 246

Czytaj więcej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nowe numery telefonów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie zmienił dostawcę usług telefonicznych oraz swoje numery telefonów

Nowe nr telefonów:

Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
tel. 17 250 63 45
Dział pracowników socjalnych
tel. 17 250 63 46
Kierownik GOPS
tel. 17 250 63 47