^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Termin wywozu odpadów biodegradowalnych w 2015r.

    Urząd Gminy w Czerminie informuje, że wywozy odpadów biodegradowalnych (zielone worki) odbywać się będą w następujących terminach:

  •   18.06.2015 ( czwartek )
  •  16.07.2015 ( czwartek )
  •  13.08.2015 ( czwartek )
  •  18.09.2015 ( piątek )      

    W dniach odbioru odpadów biodegradowalnych worki należy wystawiać przed posesje do godziny 7:00 rano, w zależności od ilości wystawianych worków z odpadami biodegradowalnymi możliwe jest opóźnienie odbioru, dlatego jeśli odpady nie zostaną zabrane w wyznaczonym terminie prosimy o pozostawienie ich przed posesją do dnia następnego.

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.

INFORMACJA

      z dnia 1czerwca 2015r.
o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.

                Wójt Gminy Czermin informuje, że Rada Gminy w Czerminie przystępuje do wyboru trzech ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jedną osobę na kadencję od 2016r. do 2019r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz karty zgłoszenia.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r. Zgłoszenia, które wpłyną do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
Urząd Gminy w Czerminie, pokój nr 12, w godz. 8.00-16.00.

Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:

1)   Kliknij tutaj... pobierz plik
2)    Ministra Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl.                                                 

                                                                                                                     W Ó J T  G M I N Y

                                                                                                                          Leon Getinger

Komunikat Starosty Powiatu Mieleckiego

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Mieleckiego!

              Zarząd Powiatu Mieleckiego informuje, że główna siedziba Starostwa Powiatowego w Mielcu mieści się obecnie w budynku przy ul. Wyspiańskiego 6 w Mielcu.

             Przez kilkanaście lat Starostwo Powiatowe w Mielcu mieściło się w kilku budynkach, przy ul. Sękowskiego, Sienkiewicza, Szopena i Wyspiańskiego. Przeprowadzka prawie wszystkich komórek organizacyjnych urzędu do jednego budynku ma na celu usprawnienie jego działania, a także poprawę obsługi naszych mieszkańców.

Czytaj więcej...

Czajen światłowodem do domu w Czerminie.

Szanowni Mieszkańcy i Klienci Czajen

Chcieliśmy oficjalnie poinformować, że Nasza firma buduje sieć światłowodową w waszej miejscowości. W związku z zapotrzebowaniem Naszych Klientów na szybsze możliwości przesyłania danych, korzystania z najnowszych technologii obecną sieć radiową zastąpi najnowocześniejsza technologia światłowodowa z niemalże nieograniczonymi możliwościami.

Czytaj więcej...