^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Darmowa pomoc prawna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie https://np.ms.gov.pl/
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
 • Informacje i zapisy na porady są dostępne również telefonicznie pod numerem 17 78 00 416

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Informacja GOPS Czermin.

INFORMACJA

 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZERMINIE

 

            W związku z rozpoczynającym się nowym okresem przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz „Dobry Start” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie informuje o możliwości składania wniosków w następujących formach:

 • elektronicznej – od 1 lipca 2020r – za pośrednictwem indywidualnego konta bankowego i emp@tii – https://empatia.mpips.gov.pl/
 • tradycyjnej (papierowej) – nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2020r

– w siedzibie  – GOPS w Czerminie p.19,Czermin 140 (budynek UG Czermin)

Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19 uprzejmie prosimy i zachęcamy do wykorzystania elektronicznej formy składania wniosków.

 1. Wniosek o świadczenie „Dobry Start”
  https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
 2. Wniosek o świadczenia rodzinne
  https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny
 3. Wniosek o fundusz alimentacyjny
  https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERMINIE.


PRZYPOMINAMY - W TYM ROKU NIE TRZEBA SKŁADAĆ KOLEJNEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W RAMACH PROGRAMU "RODZINA 500+" - WNIOSEK ZŁOŻONY W UBIEGŁYM ROKU, CZYLI W TERMINIE OD 1 LIPCA 2019r."
TO ŚWIADCZENIA PRZYZNANE DO KOŃCA MAJA 2021r.
 
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM RODZICIE NIE MUSZĄ SKŁADAĆ OD LIPCA NOWYCH WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY.
 
W oparciu o wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019r. -świadczenia zostały przyznane aż do 31.05.2021.
 
Z kolei gdy rodzice i opiekunowie ,którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego bo np.dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem ;
Portalu empatia, platformy usług elektronicznych ZUS, czy bankowości elektronicznej.
 

INFORMACJA dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 • Informujemy, że pierwsze posiedzenie - szkolenie OKW w gminie Czermin odbędzie się:
  19 czerwca 2020r. (piątek) o godz. 17.00 w Domu Strażaka w Czerminie.

 • Szkolenie powtórne dla OKW dla osób które nie były na szkoleniu  19-ego czerwca odbędzie się kolejnego dnia tj. 20-ty czerwca o godzinie 9-tej na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie.

30 LAT SAMORZĄDNOŚCI - Dzień Samorządu Terytorialnego

  Dokładnie 27 maja 2020 roku mija trzydziesta rocznica pierwszych wolnych wyborów do rad gmin, które doprowadziły do odrodzenia w naszym kraju samorządu terytorialnego.

Przygotowanie przez odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym, uchwalonej 8 marca 1990 roku, było możliwe dzięki zwycięstwu sił demokratycznych podczas  częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku. W ten sposób został zakończony proces odbudowy demokratycznego ustroju państwa, zaprojektowany w 1981 roku przez wielki ruch społeczny Solidarność.

Dla naszej gminy 30-lecie samorządności to nie tylko powód do świętowania, ale także czas podsumowań. Każda gmina ma w swojej historii różne, raz lepsze, raz gorsze – okresy. Wracając pamięcią do roku 1990 możemy sobie uświadomić jaką drogę przeszliśmy, jakie trudności udało się nam pokonać.

Dorobek 30-lecia naszej samorządności to praca zbiorowa wójtów naszej gminy, radnych i sołtysów wszystkich kadencji, urzędników i wszystkich mieszkańców, którzy przez minione trzy dekady zmienili gminę Czermin, gdzie możemy żyć i się rozwijać.

Obchodzona w dniu 27 maja rocznica jest okazją do podziękowań wszystkim, którzy w minionych latach  dołożyli swoją „cegiełkę” do budowy naszej małej ojczyzny jaką jest nasza Gmina Czermin.

 

Wójt Gminy Czermin

Sławomir Sidur