^ Back to Top

Gmina Czermin

Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych.

          Zawiadamiam, że w dniu  26 marca 2019r. /wtorek/ o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych  Rady Gminy w Czerminie.  
                                                                        

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE - Ankieta Gazyfikacja Gminy Czermin

         Wójt Gminy Czermin informuje mieszkańców miejscowości: Breń Osuchowski, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, Otałęż, Wola Otałęska, Ziempniów, Szafranów o możliwości budowy sieci gazowej w tych miejscowościach.

W wyniku prowadzonych rozmów z przedstawicielami Firmy: Polska Spółka Gazownictwa w dniu 23-01-2019 roku uzyskałem informację, że po złożeniu przez mieszkańców Gminy Czermin „Ankiety – odbiorca gr. BI” Polska Spółka Gazownictwa przeprowadzi analizę ekonomiczną zasadności realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej.

Czytaj więcej...

Bezpłatny kurs na wózki widłowe.

Z A P R O S Z E N I E 

 

Firma AUTOKURS zaprasza na bezpłatny kurs wózka widłowego z egzaminem UDT.

Szkolenie dotyczy osób do 29 roku życia,  zatrudnionych na umowie terminowej , o zarobkach nieprzekraczających wysokości minimalnego wynagrodzenia lub osoby pracujące o statusie „ubogi pracujący”

Informacje pod numerem  606 595 158